Blue Flower


Van de KCZB waren op het concert de heer en mevrouw Visser vertegenwoordigd en zij hebben een verslag gemaakt van het concert voor het blad van de KCZB "De Band".

 

 

          Concert van de Christelijke Oratoriumvereniging “Ridderkerk”

 

Op zaterdag 31 maart 2012 verzorgde het COV “Ridderkerk” met haar dirigent Hans Cok een

concert passend in de lijdensweken.

Door het koor met o.a. medewerking van de organist en pianist Henk den Hollander, sopraan

Maartje Rammeloo en de bariton Marcel van Dieren werden diverse werken ten gehore gebracht.

De avond werd begonnen met een uitvoering van “Cantique de Jean Racine” geschreven door de Fransman Gabriel Fauré.

De oorsprong van dit stuk is uit het gebedenboek van de katholieke kerk met de tekst:

“Ik ben het Licht, de Vader en Ik zijn één”

Het koor werd hierbij begeleid door Henk den Hollander op de vleugel en Marinke Visser met  cello.

Daarna volgde het “Requiem” met “Introit en Kyrie”, hierbij was de inzet van het koor rustiger dan de begeleiding van het orgel, cello en de viool.

Voortgezet op de woorden “Requiem aeternam dona est Domine”en “Kyrie”.

Het “Kyrie”is het begin van alle missen met een inleidende lofzang en Smeekbede.

Dit gedeelte van de uitvoering heeft o.a. betrekking op “De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede”

(Num 6:25-26) om te eindigen met “De Here is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. (Ps 116:5).

Na het  Offertorium (Offergebed) en Sanctus ( De Heilige)  zong de sopraan, Maartje Rammeloo het Pie Jesu (Barmhartige Jezus, Here geef hen rust, geef hen rust, altijddurende rust)

Door het koor en de bariton, Marcel van Dieren, werden gezongen “Libera me” – Verlos mij. Here van de altijddurende dood op die verschrikkelijke dag.

Waarna het koor eindigde met het “In Paradisum”- Mogen de engelen u leiden naar het Paradijs.

Het lijdensverhaal werd vervolgd met  “Passion” van de dirigent Hans Cok met bells, fluit, hobo, cello, harp en orgel.

Dit werk volgt de Engelse bijbelteksten die gaan over het laatste avondmaal, Gethsémané en de zeven kruiswoorden.

Het samenspel tussen het koor en de muzikale begeleiding was perfect om de malende gedachten van angst weer te geven die onze Verlosser ervaren moet hebben in Zijn ziel in zijn lijdenstijd.

De woorden die Jezus uitsprak werden door de mannen van het koor ingeleid en daarna door de damespartijen overgenomen.

Ook de vertolking van “The Last Supper and Gethsemane” beginnend met een stemmige instrumentale inleiding, gevolgd door het koor, a cappela, met daarop de bariton met de woorden die Jezus uitsprak in Gethsémané gaf duidelijk de spanning aan waarin Jezus zich op dat moment bevond.

Van de zeven kruiswoorden van Jezus werd het laatste kruiswoord “Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest – Het is volbracht” getoonzet waarbij het “mannenkoor”ieder nieuw “kruiswoord” inzette daarna gevolgd door de damespartijen.

Deze uitvoering van de laatste woorden van Jezus was zeer aangrijpend voor alle aanwezigen.

Het lijdensverhaal werd door de muzikale begeleiding en de 70 koorleden op een zeer professionele en aangrijpende wijze ten gehore gebracht.

 

Jelle A. Visser.

 

Recensie De Combinatie 5 April 2012

 

GESLAAGD CONCERT COV "RIDDERKERK"

 

Afgelopen zaterdag heeft het koor, samen met een tiental vocale- en instrumentale solisten, een mooi concert gegeven in een overvolle Levensbron.

Het programma bestond uit 4 delen: Het Cantique de Jean Racine en het Requiem van Gabriel Fauré, delen van het door onze dirigent Hans Cok gecomponeerde stuk

de Passion en het Requiem van John Rutter.

 

De reacties vanuit het publiek waren boven verwachting goed. Bijzonder ook, dat met name de muziek van de twee eigentijdse componisten zeer gewaardeerd werd. Na afloop was er dan ook een staande ovatie voor alle medewerkenden van dit mooie concert.

 

Wie er voor voelt om mee te gaan zingen voor ons volgende concert “Die Schöpfung” op

9 februari 2013, is van harte welkom op een van onze repetitieavonden. Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 – 22.15 uur in de Ger. Kerk “Levensbron”, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV  Ridderkerk. Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter) tel.: 424844 of Leny Strohauer (secretaris), tel.: 432574 Zie ook onze website: www:covridderkerk.nl