Blue Flower

De Combinatie 18 februari 2010

C.O.V. sloot 90-jarig bestaan af met een magistrale  "Elias"
Niet genoeg kan benadrukt worden dat de Christelijke Oratorium Vereniging (C.O.V.) Ridderkerk een bijzondere plaats inneemt in het gemeentelijk culturele leven. Het lijkt bijna onmogelijk voor amateurs om een zo veeleisend meesterwerk als het oratorium "Elias" van Felix Mendelssohn uit te voeren.
Het C.O.V. deed dat op zaterdag 13 februari jl. zelfverzekerd en vrijwel foutloos, voor de tweede maal, want vijf jaar eerder vertolkte het koor dit oratorium ook met veel succes. Het leek wel of deze tweede uitvoering nog rijper, nog dieper doorleefd was dan de eerste keer. Er waren momenten van hoogste extase, waarvan men kippenvel kreeg.
De "Elias" kan niet uitgevoerd worden zonder vaklieden. Nodig zijn professionele solisten en een vakmatig symfonieorkest. Het orkest was weer het Randstedelijk Begeleidingsorkest Sinfonia, dat speciaal is opgericht ten behoeve van ambitieuze koren die het "hogerop zoeken". Zo'n orkest kan nogal eens voor verrassingen komen te staan omdat vele koordirigenten - goed of minder goed - op hen worden losgelaten. In het geval van dirigent Henk den Hollander is verrassing in negatieve zin uitgesloten, want hij verstaat zijn vak en kent de partituur als zijn broekzak.
Laten we -wat betreft de vaksolisten- allereerst de bas Julian Hartman noemen, omdat hij in de huid van de profeet Elias het leeuwendeel had en die huid peperduur verkocht. Wat een prachtige stem en wat een doorleefde voordracht. Eveneens voortreffelijk waren de sopranen Ellen Schuring en Cora Peeters, de alten Myra Kroese en Jolanda Souman, de tenoren Frank Fritschy en Rob van Herwaarden, de bas Marco Vermeulen, de jongenssopraan Ben Weishaupt (hij moest helemaal uit Dokkum komen!) en tenslotte organist Hans Cok, die als vaste begeleider van het C.O.V. kan worden beschouwd.
Zangkunst
Het oratorium "Elias" is gebaseerd op het leven van de Bijbelse profeet Elias. Ondanks het religieuze gegeven heeft Mendelssohn het werk een romantische lading gegeven, die het mogelijk maakt om uitersten van zowel extase als berusting toe te passen. Het boeide daardoor zaterdagavond van begin tot het eind, mede omdat het koor - na een jaar van intensieve studie - er de juiste voordracht aan wist te geven. Zoals bijvoorbeeld het openingskoor "Hilf Herr" en het fugatische "Dank sei der Gott", ondanks de hoge moeilijkheidsgraad, met overtuiging werd gerealiseerd dwingt bewondering af. Dat kan alleen maar door een hecht gezelschap dat liefde uitstraalt voor de zangkunst en weet wat een goed koorleven inhoudt.
 
Coda
Hoe graag uw verslaggever ook wat kritische kanttekeningen had willen plaatsen: hij kan het niet, want er was geen reden toe. We beperken ons derhalve tot wat randzaken.
Het concert begon zonder het geijkte, overbodige openingswoord en dat deed deugd. Een slotwoord was echter zeer op zijn plaats, omdat dirigent Henk Hollander met de "Elias" zijn laatste optreden met het C.O.V. had. Hij gaat weg. Woorden van dank en waardering werden gesproken. Terecht, want Henk legde de basis voor de huidige kwaliteit van het koor. De overvolle kerk onderstreepte het gesproken woord met een daverend applaus.
Een compliment moet gemaakt worden aan de makers en opstellers van het gedrukte programma, dat er goed verzorgd uitzag. Vraag niet hoeveel voorbereidend werk dat kost. Vraag ook niet hoe men ploeteren moet om zo'n kostbaar concert financieel rond te krijgen.
Tenslotte: het koor kampt - net als alle koren in Nederland trouwens - met een tekort aan mannenstemmen. Dit wordt deels opgelost door wederzijdse hulp van bevriende zusterkoren. Maar Ridderkerkse mannelijke inbreng zou meer dan welkom zijn. Het bezoeken van een repetitie zou daartoe een eerste stap kunnen zijn.
C.O.V. repeteert nu nog op donderdagavond, maar per april wordt dat - i.v.m. de dirigentenwisseling - woensdagavond.
Locatie: de Levensbron.
Joost van Beek
 

  Foto's van generale repetitie en Jubileumconcert

 

 

COVPoster2010_1.jpg