Blue Flower

Concert COV “Ridderkerk” 24 maart 2018

Het is al jaren een genoegen om, als Regionale Commissie Zuid West KCZB, de uitnodiging voor het bijwonen van een concert in De Levensbron te Ridderkerk door de Christelijke Oratorium Vereniging “Ridderkerk” te ontvangen en daar maken we ook graag gebruik van. Zo ook afgelopen zaterdag.

Op het programma voor het Passieconcert stonden twee werken:

  • From Olivet to Calvary van John Henry Maunder en
  • The Crucifixion van John Stainer.

Als solisten waren aangetrokken Frank Fritschy (tenor) en Nanco de Vries (bas-bariton). De muzikale begeleiding werd verzorgd door Jolanda den Houter (hobo) en Bert Kruis (orgel).

Stuk voor stuk namen die borg staan voor een goede uitvoering. Het geheel  stond onder leiding van de vaste dirigent Hans Cok.

De publieke belangstelling was goed maar er was ditmaal geen sprake van een uitverkocht huis en dat was jammer, want het werd weer een prima concertavond.

Een uiterst geconcentreerd koor en de uitstekende solisten en begeleiding zorgden voor een prachtige en doorleefde avond.

De aanwezigen werden meegenomen met de betekenis van beide composities en mochten daarin ook een actieve rol vervullen door middel van samenzang.

Het koor was prima op dreef en er moet ook het samenspel tussen hobo en orgel genoemd worden. Zowel de hoboïste als de organist gaven kleur aan de uitvoering door prima samenwerking en ook door prachtige orgelregistraties.

Hans Cok vervulde een dubbelrol, namelijk als dirigent maar ook als pianist. Bepaald niet makkelijk, maar het ging hem uitstekend af. Hij straalde rust en vertrouwen uit en dat verhoogde ook de zekerheid waarmee het koor zong.

Het is altijd moeilijk om punten te noemen die er uitsprongen, maar voor mij was een absoluut hoogtepunt het gedeelte van The Crucifixion waarin de tenor zong “He bowed His Head, and gave up the ghost” gevolgd door een stilteperiode waarin je dan beseft wat de geweldige betekenis is van het lijden en sterven van Jezus. Daarna werd het concert afgesloten met de hymne van de hoop:”All for Jesus”.

Ik schreef al dat het een prachtig en doorleefd concert was en dat ook het publiek dit als zodanig heeft ondergaan bleek wel uit de reacties en commentaren na afloop.

Kortom, een prima prestatie van het koor die naar meer smaakt. De oratoriumvereniging bestaat in 2019 100 jaar, we hopen zeker bij het jubileumconcert aanwezig te kunnen zijn.

 

Ottoland, 26 maart 2018

Cor Resseler

 

 

 

De Combinatie  26 Oktober 2017

Verslag concert C.O.V. Ridderkerk op 21 oktober jl.

 Op het programma van het concert van de Christelijke Oratorium Vereniging Ridderkerk op 21 oktober 2017 in “De Levensbron” te Ridderkerk stond de Krönungsmesse (KV 317) van W.A. Mozart, Drei geistliche Lieder (Ps 13) en Wie der Hirsch schreit (Ps 42) van F. Mendelssohn Bartholdy en de Messe Solennelle van Ch. Gounod.

Naast de oratoriumvereniging werd medewerking verleend door Mariët Kaasschieter (sopraan), Carina Vinke (alt), Frank Fritschy (tenor), Nanco de Vries (bas), Jan Peter Teeuw (orgel) en het Dordts Kamerorkest. Het geheel stond onder leiding van dirigent Hans Cok. Een verwachtingsvol en uitdagend programma dat volledig werd waargemaakt door het hoge niveau waarop koor, orkest, solisten en dirigent in de goed gevulde kerkruimte musiceerden. Hoewel er een enkele maal kleine oneffenheden te bespeuren waren was het een uitstekend concert.

Hans Cok wist met zijn rustige en ontspannen manier van dirigeren zowel het koor als het orkest te inspireren tot een goede prestatie waar de aanwezigen met genoegen op kunnen terugzien. Een welverdiende lange en staande ovatie gaf al aan dat de aanwezigen hebben genoten van het gebodene. Het programmaboekje bevatte overzichtelijke achtergrondinformatie over de componisten van de uit te voeren werken en tevens van de solisten en dirigent.

Een goede zaak dat, naast de originele teksten, ook de Nederlandse vertaling was opgenomen. Kortom een indrukwekkende avond!.

Het volgende concert van de Oratoriumvereniging is op DV 24 maart 2018.

 

 Ottoland, 23 oktober 2017  Cor Resseler

 

De Combinatie 15 December 2016

 

 

 Concert 10 oktober 2015

 

 

 

 

 

 

De Combinatie 14 december 2006

 

 

 

 

De Combinatie 14 december 2005

 

 

 

 

 

 

De Combinatie December 1989